FORSIDE

 

 

 

På vor hjemmeside vil vi løbende orientere om, hvad der sker i foreningen - herunder i Støtteforeningen for Nationalpark Lille Vildmose og Vildmoseforeningens Plejelaug.

Lørdag havde Vildmoseforeningens Plejelaug inviteret til

arbejdsdag i Lille Vildmose.

 

Der findes i mosen flere områder som ikke kan plejes af maskiner, og det er i den anledning der er oprettet et plejelaug, som et par gange om året mødes og nedskærer uønsket trævækst.

Til arrangementet i lørdags havde man denne dag inviteret Frank Erichsen – også kendt som Bonderøven fra TV til at hjælpe, og sammen med knap 80 andre –både børn og voksne, blev de mange ørnenæb, save og økser flittigt anvendt i de sumpede områder. Som en lille belønning gik en af kongeørnene på vingerne og lod sig skue af de fremmødte.

Det er Vildmoseforeningen, Aalborg kommune og Aage V. Jensen Naturfond der står som arrangører.

 

Der vil i denne uge blive lagt fotos fra arrangementet her på vor hjemmeside.

 

Vort medlemsblad

 

Bestyrelsen har på besluttet at ændre lidt på omdelingstidspunktet for bladet MOSEN. Tidligere er bladet altid udkommet 1. marts, 1 juli og 1 oktober, men det ændrer vi nu til at bladet udkommer i marts, juli og oktober altså i nævnte måned, hvor vi vil tilstræbe at bladet kommer senest den 15. i måneden -dog forbeholdt post-væsenet omdeling/service.

Ændringen laver vi fordi vi ofte omkring disse datoer har arrangementer som vi ikke kan give den prioritering det fortjener f.eks som vor nylig afholdte arrangement i Plejelauget.

Vi håber på medlemmernes forståelse og accept.

 

Bestyrelsen